Clausurada l'exposició dels treballs del Concurs d'Idees

El 29 d’agost es va clausurar l’exposició del conjunt d’obres presentades al Concurs d’Idees a nivell d’avantprojectes per a la remodelació de dos blocs tipus del conjunt d’habitatges “Generalísimo Franco” a Camp Redó. Des de l’1 d’agost (sense comptar les persones que la visitaren el dia de la inauguració el[…] Continuar llegint