Licitacions tramitades.

Aquest apartat recull totes les licitacions actives al Consorci RIBA: contractes, concursos, subvencions, etc.

Comments are closed

 • ANUNCI: Contracte menor de servei (23/09/2015)
 • Obres d’acabats del bloc XII, pertanyents als habitatges socials del Camp Redó (20/05/2015)
 • Contracte menor per a les obres de consolidació i posada en valor del tram de la Síquia de la Vila i Molí d’en Carreres (15/10/2014)
 • Contractació del servei d’assessoria jurídica laboral del Consorci Riba (19/11/2013)
 • Anunci: Obres d'adeqüació de l'entorn del Molí d'En Carreres i al Síquia de la Vila (20/05/2013)
 • Reforma del local per al casal d'infants i joves del Camp Redó situat al carrer Felip II núm 19 baixos de Palma (16/07/2012)
 • EXPEDIENT: PROJECTE TÈCNIC DE DEMOLICIÓ DEL BLOC XIII DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ (02/05/2011)
 • Direcció de l’obra i coordinació de Seguretat i Salut per la “Renovació del Bloc XII i espai interblocs annex al Bloc XII de l’ARE 46-01, al Camp Redó” (30/12/2010)
 • Concurs d'idees Equipament Camp Redó (16/11/2010)
 • Obres de renovació del Bloc XII ARE 46-01 (Camp Redó) (04/11/2010)
 • Adquisició d'habitatges (Fase 4) (29/07/2010)
 • Concurs d'articles multimedia "Clic Camp Redó" (20/07/2010)
 • Contractació d’obres i reformes als immobles gestionats pel Consorci RIBA (20/07/2010)
 • Demolició i dotació de serveis carrer Brotad i l'ARE 73/05 (FASE II) (11/05/2010)
 • Adquisición de viviendas (3ª FASE) (16/10/2009)
 • Urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05 (16/10/2009)