Rehabilitació Integral del Camp Redó

Amb l’objectiu d’aplicar una estratègia global per a la recuperació de la barriada del Camp Redó, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de dia 30 de gener de 2008, va aprovar la proposta del projecte Palma-Camp Redó (2007-2013) perquè fos inclosa novament en el procés de selecció de la Iniciativa Urban de projectes a executar durant el període 2007-2013 i es va confirmar, el 9 de juliol de 2008, que la proposta presentada relativa al Projecte Palma-Camp Redó havia estat seleccionada pel FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional), en el marc de la Iniciativa urbana Urban.
El 14 de maig de 2008, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va encarregar la gestió de remodelació urbana del barri del Camp Redó al Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris, que ha desenvolupat els següents programes continuant amb les línies marcades a la rehabilitació del barri de la Gerreria.

1. Programa d’Integració Social:

 • Projecte d’Oficina d’informació.
 • Projecte d’infants i joves.
 • Projecte Fent comunitats i mediació veïnal.
 • Projecto gent del barri.
 • Projecte de dona i família.
 • Projecte “Els més grans”.
 • Projecte Itaka.
 • Projecte Som-hi
 • Projecte “Els més joves”
 • Projecte convivència
 • Projecte de recuperació d’espais i referents culturals.
 • Projecte Maletí per conviure.
 • Projecte Camp Redó Actiu.
 • Projecte Mantenim Net el nostre barri.
 • Projecte Jovespai.
 • Projecto mediació a Corea.
 • Projecto Casal de Joves Camp Redó.

22

2. Programa de Desenvolupament Econòmic i suport a l’Ocupació.

3. Programa de Foment de la Societat de la Informació.

4. Programa de Formació i Inserció:

 • Projecte laboral.
 • Projecte de competitivitat i emprenedors.
 • Projecte de reforç del teixit econòmic.
 • Projecte Formació en habilitats digitals.

18

5. Programa d’Equipaments i Medi Ambient Urbà:

 • Projecte d’Equipaments socioculturals assistencials i reurbanització del espai públic:
   - demolició bloc XIII.
   - reforma Casal d’Infants i Joves.
   - posada en valor de Síquia Reial i del Molí d’en Carreres.

6. Programa d’Habitatge:

 • Projecte d’habitatge.
 • Projecte de reallotjament.

2119

Comments are closed