Dades de contacte

Consorci RIBA :: Departament Jurídic i de Contractació
Av. Gabriel Alomar i Villalonga, núm.18, 2ª  planta (07001) Palma
C.P. 07001 Palma
T. 971 449451 -  Ext. 8513. FAX 971 449450

Entitat: Consorci RIBA.
Òrgan de Contractació: Junta Rectora.
Dependència que tramita l’expedient: Departament Jurídic i de Contractació.

Comments are closed