Informació economicofinancera

Període mitjà de pagament.- Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.
PMP 2º trimestre 2014: 363,52 dies

Descàrrega d’arxius:

Pressupost_Riba_2014

Comments are closed