Actuacions del Pla de rehabilitació integral de la Soledat-Polígon de Llevant

La Junta Rectora del 18 de desembre de 2003 aprova el Pla de Rehabilitació Integral de la Soledat i el Polígon de Llevant. El 23 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Palma aprova aquest Pla i encarrega al Consorci Riba el seu impuls, coordinació i gestió.
Aquest pla pretén donar resposta al ”Somni de Barri” que van elaborar totes les Entitats de barris i veïns de la zona.
Les actuacions incloses en el Pla de Rehabilitació Integral de la Soledat i Polígon de Llevant engloba els següents programes:

Programes Socials

 • Projecte d’oficina: És el punt d’informació, atenció i assessorament del Pla de Rehabilitació Integral dels barris de la Soledat i Polígon de Llevant, dirigit a tota la població en general i als veïns dels barris en particular.
 • Projecte de capacitació de pares.
 • Projecte d’atenció a famílies problemàtiques.
 • Projecte Banc del temps.
 • Projecte Convivència. Projecte Bon Tracte
 • Projecte de dones.
 • Subvencions a Entitats i serveis dels barris de la Soletat-Polígon de Llevant.
 • Projecte Gent del Barri.

26

Programa Econòmic-Laboral

 • Serveis per a la inserció laboral i la formació ocupacional.
 • Projecte Alfatec.
 • Projecte Centre de Formació.
 • Projecte Oficina d’Ocupació.
 • Projecte suport a empreses i comerços.-Projecte activació econòmica.
 • Wifi Llevant.
 • Projecte Portal Web Districte Digital. Fira Districte Digital
 • Projecte Avança.

Programa d’Habitatge

Dins del Pla de Rehabilitació Integral de la Soledat –Polígon de Llevant es considera important la
rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial. Per aquest motiu es dóna un impuls a través d’ajudes
municipals i estatals per a la rehabilitació de la zona.
Les subvencions estan destinades a:

 • Rehabilitació interior dels habitatges.
 • Rehabilitació de façanes.
 • Rehabilitació d’altres elements (cobertes, aïllaments tèrmics, escales, ascensors…).
 • Promoció pública d’habitatges.

CARTEL_200X200.FH11

Programa de Medi Ambient

 • Millora i noves dotacions d’infraestructures i zones verdes.
 • Projecte d’ actuacions medio-ambientals: dotació de serveis i reurbanització de l’ espai públic als carrers Fornaris, Ferriol i Amer.
 • Projecte de bones pràctiques ambientals.

Programa d’equipaments

Creació de noves infraestructures per generar oferta social, cultural i econòmica: Centre Cívic amb Centre Formatiu i Centre de Dia.
Centre de Dia: Servei de menjador, servei de dutxes, servei de bugaderia, servei d’infermeria, servei de Podologia, activitats de laborterapia…entre uns altres.
Centre d’Activitats Comunitàries:Espai de convivència intergeneracional per a la realització d’activitats com a ball modern, flamenc, tai-txí, tallers de cuina, cort i confecció.

25

Programes Urbanístics

 • Millora de les comunicacions i trama urbana de les barriades.
 • Desenvolupament de les unitats d’execució AE73-05 i AE 73-06, apertura del carrer Caracas.
 • Reurbanització d’espai públic.

17

Comments are closed