El projecte guanyador, "Hiddinck", al detall

“Hiddinck” ha estat el projecte guanyador del concurs d’idees a nivell d’avantprojectes per a la renovació o substitució de dos blocs d’habitatges de l’ARE 46-01 de la barriada de Camp Redó.

La proposta de Niu Arquitectura parteix de voler posar en valor la volumetria existent, és a dir, s’aposta per reinventar els edificis existents reivindicant la seva forma. Per tant, sempre que sigui possible i les estructures existents ho permetin, s’optarà per la rehabilitació.

(Detall del projecte. Font: NIU Arquitectura)

La intervenció implica l’alteració de la “pell” i de l’interior dels edificis existents. En conseqüència, durant el procés de rehabilitació es procedirà al desmuntatge dels interiors, deixant només l’estrucutra base en aquells casos que presenti garanties suficients. Es treuran les divisions interiors, els paviments, les fusteries i les instal·lacions. A les cobertes es descobrirà el forjat original treient tot el paviment i tractament superficial existent. Es reconstruiran i dotaran de noves instal·lacions tots els interiors, canviant-ne la distribució original i s’intervendrà sobre les façanes manipulant-ne els espais buits i millorant les condicions d’aïllament tèrmic de l’edifici actual.

(Detall del projecte. Font: NIU Arquitectura)

En definitiva, la proposta representa una renovació dels blocs sense deixar que perdin el seu caràcter,  reinventant la seva habitabilitat i posant en valor la seva presència al barri.

Documentació adjunta: “Hiddinck” al detall (PDF 3MB)

Relacionada: Anunciat el projecte guanyador…

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>