Publicació dels projectes guanyadors i accèssits del Concurs d’idees per un equipament assistencial al Camp Redó

1er premi: Amb el lema + re – : María Enriqueta Santacruz Sastre (Descarrega) 2on premi: Amb el lema ENTREFAÇANES: AQ4 arquitectura Bilbao, Campos, Figuerola, Gelpí (Descarrega) 3er premi: Amb el lema ES RACONET VERD: Elisabeth Fiol Bernat i Sebastià Pons Fedelich (Descarrega) 1er accèssit: Amb el lema: ENTRE VER, […] Continuar llegint


Anunci:Concurs d’idees per a la redacció d’un avantprojecte per a un equipament assistencial corresponent a centre d’estàncies diürnes i habitatges per a gent major, en l’àmbit dels habitatges socials del Camp Redó de Palma

En data de 18 de març es va publicar a la nostra web un anunci de CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE PER A UN EQUIPAMENT ASSISTENCIAL CORRESPONENT A CENTRE D’ESTÀNCIES DIÜRNES I HABITATGES PER A GENT MAJOR, EN L’ÀMBIT DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ DE PALMA.