Estudi de necessitats expressades per entitats, serveis i població general del barri des Camp Redó

El Departament Social del Consorci RIBA ha realitzat un estudi sobre les “necessitats expressades per entitats, serveis i població general del barri des Camp Redó“. A través d’enquestes i entrevistes, l’estudi tracta d’avariguar les principals mancances del barri percebudes des dels diferents col·lectius, centrant-se especialment amb els de carcàter associatiu,[…] Continuar llegint


Obert termini de reclamacions a les bases per a l'adquisició d'habitatges al Camp Redó.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, en sessió de dia 10 de setembre de 2008, va aprovar els Plecs de condicions jurídiques i econòmiques que regiran el procediment obert per a l’adquisició d’habitatges que radiquin en el T.M. de Palma: Camp Redó i zona limítrof. Els interessats, de[…] Continuar llegint