Direcció de l’obra i coordinació de Seguretat i Salut per la “Renovació del Bloc XII i espai interblocs annex al Bloc XII de l’ARE 46-01, al Camp Redó”

Comments are closed

  • ANUNCI: Mesa de contractació sobre B (24/01/2011)
  • ANUNCI: Mesa de contractació opertura proposta econòmica (14/01/2011)