ANUNCI: Mesa de contractació opertura proposta econòmica

Data de publicació: 13/01/11

EXPT.CAMP REDÓ SERV. P.NEG.1/10

CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ

ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  D’UN ARQUITÈCTE TÈCNIC PER LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  DEL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DEL BLOC XII DE L’ARE 46-01 SITUAT AL CARRER FELIP II, 2 DEL CAMP REDÓ DE PALMA.

Opertura oferta econòmic. Data i hora: 17/01/11 a les 9.30

Lloc:

Sala de Juntes del Consorcio RIBA

Pl. Santa Fe, 1  bajos (Palma)

Comments are closed