ANUNCI: Mesa de contractació sobre B

Data de publicació: 21/01/11
EXPT.CAMP REDÓ SERV. P.NEG.1/10
S’ha postposat la Mesa per a l’Opertura de l’oferta econòmica de sia 17 de gener de 2011 a dia 21 de gener de 2011
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ
ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’UN ARQUITÈCTE TÈCNIC PER LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DEL BLOC XII DE L’ARE 46-01 SITUAT AL CARRER FELIP II, 2 DEL CAMP REDÓ DE PALMA.

Opertura oferta econòmica. Dia: 24/01/11 Hora: 9.00

Lloc:
Sala de Juntes del Consorcio RIBA
Pl. Santa Fe, 1 bajos (Palma)

Comments are closed