Estudi de la Gent Gran a el Terreno

Des del Patronat Municipal de l’Habitatge-RIBA, us volem informar que s’ha iniciat un estudi de la 3a edat al barri de el Terreno. L’objectiu és conèixer les necessitats, les mancances i les potencialitats d’aquest col·lectiu per a poder oferir-los activitats i recursos que millorin o mantinguin la seva qualitat de vida. Per a dur a terme la implementació d’aquest estudi s’ha fet una col·laboració amb la UIB amb els estudiants d’Educació Social, que durant el mes d’octubre realitzen enquestes pel barri. Aquesta activitat està emmarcada en l’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat al Pla litoral de ponent, i és cofinançada pels fons FEDER.
Per a més informació, us podeu dirigir a l’oficina del PMH-RIBA, al c. de Joan Miró, 43. Tel. 871932513, o al Punt d’Atenció de Serveis Social Ponent, al c. del Dos de Maig, s/n. Tel. 971214681.

per publicar

Comments are closed