Anunci: Obres d'adeqüació de l'entorn del Molí d'En Carreres i al Síquia de la Vila

Contractació de les obres d’adequació de l’entorn del Molí d’En Carreres i la Síquia de la Vila.

1- El Contracte per a l’adequació de l’entorn del Molí d’En Carreres i la Síquia de la Vila té un pressupost de 25.922,23.
2- El termini d’execució de les obres serà d’un més i mig.
3- S’obre un termini per a la presentació d’ofertes, des del mateix dia de publicació en el perfil del Contractant del Consorci RIBA , fins dia  29 de maig de 2013.
Documents adjunts:

Comments are closed

  • Adjudicació contracte (03/07/2013)