El Consorci Riba pretén millorar la qualitat de vida dels habitants des Camp Redó racionalitzant l’ús que fan del seu temps

Un estudi permetrà conèixer els hàbits dels residents d’aquest barri i adaptar les actuacions urbanístiques i socials a les seves necessitats.

El Consorci RIBA, organisme que treballa per a la rehabilitació dels barris degradats de Palma, realitzarà un estudi destinat a conèixer l’ús que els veïnats des Camp Redó fan del temps en la seva vida quotidiana i de les conseqüències que se’n deriven.

L’objectiu és ajustar les intervencions del Consorci Riba a les necessitats i demandes reals dels residents del barri des Camp Redó, on l’Ajuntament de Palma està desenvolupant un ambiciós projecte de recuperació urbana i social.

La idea de l’estudi parteix de la premissa que només mitjançant un ús harmonitzat del temps es pot garantir una bona qualitat de vida. La percepció que falta temps i les poques o nul·les possibilitats de distribuir-lo de manera racional afecten clarament la vida diària de les persones. El temps és un dret ciutadà i és necessari, per tant, establir polítiques que permetin a les persones triar com gestionen i organitzen el seu temps.

La població “diana” de l’anàlisi està formada per un total de 400 persones d’entre 18 i 60 anys (el 20% de les quals dels habitatges socials des Camp Redó). També es recaptarà, no obstant això, l’opinió d’entitats i associacions, col·lectius (per grups d’edat) i empreses, i es portarà a terme un itinerari amb dones del barri des Camp Redó per identificar les mancances en serveis, infraestructures, mediambientals i urbanístiques que, d’una o altra manera, incideixen negativament en el bon ús del temps. El Consorci RIBA ha previst així mateix organitzar grups d’experts amb directors de col•legis, centres de salut, instituts, responsables de regidories…

Una vegada coneguts els resultats de l’estudi, el Consorci RIBA espera poder realitzar propostes i promoure convenis amb diferents àrees de l’Administració municipal que serveixin per millorar la qualitat de vida dels ciutadans residents as Camp Redó.

La reorganització del temps de treball per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el foment del dret al propi temps personal, l’adequació dels serveis comercials i, especialment, l’adaptació del disseny dels barris a les perspectives del temps dels seus habitants i la millora de la mobilitat general són alguns dels aspectes sobre els quals el Consorci RIBA treballarà tenint sempre en compte, de forma prioritària, l’opinió dels ciutadans.

L’estudi serà portat a terme per tècnics del Consorci RIBA i es dividirà en quatre fases: recollida d’informació, organització dels grups d’opinió, anàlisi de les dades i presentació de les conclusions. El projecte inclou, entre altres conceptes, la realització de 400 entrevistes (300 als residents des Camp Redó i 100 als veïnats dels habitatges socials d’aquesta barriada) personals i el seu posterior buidat en una base de dades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>