Jornada: La participació ciutadana com a estratègia clau per a la generació del Pla Litoral de Ponent: Resultats obtinguts

Imagen 011El passat divendres 27 de maig es va realitzar la jornada de presentació dels resultats dels diferents processos de participació ciutadana que s’han realitzat per a la generació del Pla Litoral de Ponent de Palma.

A la jornada es va explicar el context en el qual s’emmarca el Pla Litoral de Ponent, dins de l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible integral (edusi) dels fons FEDER comunitaris.
Les propostes ciutadanes han estat agrupades en tres blocs: Enquestes ciutadanes, entrevistes a entitats i serveis i les 18 taules de treball temàtiques anomenades “focus group”, comptant amb un total de 1.300 propostes.
Les 147 propostes prioritzades pels propis ciutadans al seu torn han estat emmarcades en els 4 objectius temàtics del Pla Litoral de Ponent, OT2 noves tecnologies de la informació i comunicació, OT4 economia baixa en carboni, OT6 conservació i protecció del medi ambient i eficiència de recursos i OT9 inclusió social i lluita contra la pobresa i equipaments.

L’acte va comptar amb la ponència de Salvador Rueda Palenzuela, Ecòleg urbà, director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
A l’acte celebrat a l’auditori del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (Parc Bit) van assistir un total de 135 persones entre grups ciutadans, entitats i associacions, representants polítics i càrrecs de les diferents administracions Ajuntament, Consell Insular i Govern Balear.

Si voleu descarregar-vos el programa complet de la jornada feu clic aquí.


El pasado viernes 27 de mayo se realizó la jornada de presentación de los resultados de los distintos procesos de participación ciudadana que se han realizado para la generación del Plan Litoral de Ponent de Palma.
En la jornada se explicó el contexto en el que se enmarca el Plan Litoral de Ponent, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integral (edusi) de los fondos FEDER comunitarios.
Las propuestas ciudadanas han sido agrupadas en tres bloques: Encuestas ciudadanas, entrevistas a entidades y servicios y las 18 mesas de trabajo temáticas denominadas “focus group”, contando con un total de 1.300 propuestas.
Las 147 propuestas priorizadas por los propios ciudadanos a su vez han sido enmarcadas en los 4 objetivos temáticos del Plan Litoral de Ponent, OT2 nuevas tecnologías de la información y comunicación, OT4 economía baja en carbono, OT6 conservación y protección del medioambiente y eficiencia de recursos y OT9 inclusión social y lucha contra la pobreza y equipamientos.
El acto contó con la ponencia de Salvador Rueda Palenzuela, Ecólogo urbano, Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Al acto celebrado en el auditorium del Parque Balear de Innovación Tecnológica (Parc Bit) asistieron un total de 135 personas entre grupos ciudadanos, entidades y asociaciones, representantes políticos y cargos de las distintas administraciones Ayto, Consell Insular y Govern Balear.

Para descargar el programa completo de la jornada en castellano pulsa aquí.

Imagen 034 Imagen 036

Comments are closed