Reunió pel manteniment dels espais comuns de les vivendes del Camp Redó

El passat 22 de març es va celebrar una reunió amb els veïns dels habitatges del Generalísimo Franco del Camp Redó, més conegudes com “els habitatges de Corea” i diferents membres de l’equip de govern municipal.
La finalitat era la d’informar i proposar un acord sobre la cessió dels espais lliures privats a l’Ajuntament de Palma, durant el període de 10 anys per a què es faci càrrec del manteniment: de l’enlluernat, l’arbrat, la neteja dels espais que hi ha entre els blocs, per a què tinguin un tractament de carrer com la resta de Palma.
Per a finalitzar es va acordar que es redactaria un conveni per a què els veïns ho poguessin revisar i signar-ho en el cas de què estiguessin d’acord.
El que es pretén és millorar el manteniment e imatge del barri amb el suport dels veïns i les diferents Regidories de l’Ajuntament de Palma.

2 3 1

Comments are closed