Contractació d’obres i reformes: Informe d'error material i esmena d'errors de l'Acta d'obertura dels sobres B

Tal com es recull a l’informe adjunt realitzat per la Secretària de la Mesa de Contractació Sra. Josefa Jiménez, el percentatge de baixa oferit per l’empresa MELCHORA MASCARO S.A.  queda fixat en 14,25%.

Per tant, el quadre de dades queda així:

Nº 1 subscrita per:

FINQUES LA TRAPA, S.L.

15% de baixa
Nº 2 subscrita per:

CONSTRUCCIONES LINARES MORELL, S.L.

17% de baixa
Nº 3 subscrita per:

CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU OBRA CIVIL, S.A.

20 % de baixa
Nº 4 subscrita per:

CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, S.A.

27,25% de baixa
Nº 5 subscrita per:

COMERCIAL INSTALADORA BALEAR, S.A.U.

26 % de baixa
Nº 6 subscrita per:

SORT D’ENFORA, S.L.

20 % de baixa
Nº 7 subscrita per:

MELCHOR MASCARÓ, S.A.

14,25% de baixa

Comments are closed