Contractació d’obres i reformes: Acta obertura sobres B

ACTUALITZACIÓ IMPORTANT: aquesta acta d’obertura dels sobres B està invalidada per un error material explicat a l’esmena d’errors.

Resultat de les proposicions econòmiques de la Contractació d’obres i reformes als immobles gestionats pel Consorci RIBA.

Nº 1 subscrita per:

FINQUES LA TRAPA, S.L.

15% de baixa
Nº 2 subscrita per:

CONSTRUCCIONES LINARES MORELL, S.L.

17% de baixa
Nº 3 subscrita per:

CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU OBRA CIVIL, S.A.

20 % de baixa
Nº 4 subscrita per:

CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, S.A.

27,25% de baixa
Nº 5 subscrita per:

COMERCIAL INSTALADORA BALEAR, S.A.U.

26 % de baixa
Nº 6 subscrita per:

SORT D’ENFORA, S.L.

20 % de baixa
Nº 7 subscrita per:

MELCHOR MASCARÓ, S.A.

17,25% de baixa

Comments are closed