Urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05

Exp. Contracte d’obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotad AE/73-05 del PERI dela Soledad fase I

Data publicació al perfil del contractant: 22/12/2009

Aprovat per Presidenta del Consorci Riba en data 16 de desembre de 2009

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ S.A. (CIF A-07045248)

Import adjudicació:
-757.584,01 € sense l’IVA.
-878.797,45 € amb l’IVA inclós.

Comments are closed