Contracte menor per a les obres de consolidació i posada en valor del tram de la Síquia de la Vila i Molí d’en Carreres

Data de publicació al perfil del contractant: 15/10/2014

Aprovat pel Gerent del Consorci Riba en data 7 d’octubre de 2014

Adjudicatari: CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN S.A.

Import de l’adjudicació: Per un import de 49.961,59 € IVA inclós, la durada de les obres serà d’un mes i mig a contar des de la data d’inici de les obres.

Comments are closed