Manteniment i conservació dels immobles gestionats pel Consorci Riba (27/07/2014)

Data de publicació al perfil del contractant: 31/07/2014

Aprovat pel Gerent del Consorci Riba en data 23 de juliol de 2014

Adjudicatari: NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS S.L.

Import de l’adjudicació: Per un import màxim de 21.780 € IVA inclós, amb una durada màxima d’un any o fins esgotar el pressupost contractat.

L’empresa adjudicatària ha realitzat una baixa d’un 30% del preu de licitació.

Comments are closed