Adquisició d'habitatges (FASE 2)

Contracte Adquisició habitatges FASE 2

Data de publicació: 28 de juliol de 2009.

Resolució de Presidenta de 21 de julio de 2009.

ADJUDICATARIS I IMPORT D’ADJUDICACIÓ:

-Sra. Gemma Bayón Martín (DNI 70.228.330-S): 90.300,00 €

-Sr. Jesús Antonio Angonés Labra (DNI 10.864.743-A): 58.000,00 €

-Sra. Mª Cruz Díaz Torres, Sra Antonia Díaz Torres, Sr. Juan Antonio Díaz Torres, Sr.
José Díaz Torres (DNI 74.474.454-V, 74.480.171-F, 41.383.797-N, 74.489.365-R
respectivamente): 67.000,00 €

-Sr. Onofre Cortés Vaquer (DNI 21.986.384-V): 46.700,00 €

-Sra. Josefa Conesa Hernández y Sra. Antonia Conesa Hernández (DNI 43.003.623-V y 42.987.165-G): 49.000,00 €

-Sr.Ramón Bautista Fiol y Sra Josefa Marí Bueno (DNI 41.203.936-B y DNI 41.404.448-D): 58.800,00 €

Comments are closed