Dates mesa contractació

9-8-12 a les 12:30 obertura sobre A

22-08-12 a la 13:30 obertura sobre B

7-09-12 a les 11:00 hores obertura sobre C

Comments are closed