Resultat de les proposicions econòmiques

RESULTAT DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
DEMOLICIÓ, DOTACIÓ DE SERVEIS I URBANIZACIÓ DEL CARRER BROTAD AE 73-05 PERI DE LA SOLEDAT.

 • Nº 1 subscrita per: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. – 878.797,50 € (IVA inclós)
 • Nº 2 subscrita per: MATIAS ARROM BIBILONI S.L. – 878.700 € (IVA inclós)
 • Nº 3 subscrita per: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER S.A. – 948.997,86 € (IVA inclós)
 • Nº 4 subscrita per: PAVIMENTACIONES BARTOLOMÉ RAMÓN S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)
 • Nº 5 subscrita per: MELCHOR MASCARÓ S.A. – 878.797,45 € (IVA inclós)
 • Nº 6 subscrita per: PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)
 • Nº 7 subscrita per: AMER E HIJOS S.A. – 847.781,07 € (IVA inclós)
 • Nº 8 subscrita per: VIAS Y OBRAS PÚBLICAS S.A. – 865.873,93 € (IVA inclós)
 • Nº 9 subscrita per: FERROVIAL AGROMAN S.A. – 878.159,00 € (IVA inclós)
 • Nº 10 subscrita per: PASTOR S.A. – 878.797,45 € (IVA inclós)
 • Nº 11 subscrita per: AGLOMERADOS MALLORCA S.A. – 878.797,44 € (IVA inclós)
 • Nº 12 subscrita per: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTUORA D’OBRES I SERVEIS S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)
 • Nº13 subscrita per: OBRAS Y PAVIMENTOS MAN S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)
 • Nº14 subscrita per: LLABRÉS FELIU OBRA CIVIL S.A. – 878.750,11 € (IVA inclós)
 • Nº 15 subscrita per: CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS S.A. – 984.253,15 € (IVA inclós)
 • Nº 16 subscrita per: LLULL SASTRE S.A. – 918.601,81 € (IVA inclós)
 • Nº17 subscrita per: CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)
 • Nº 18 subscrita per: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MARTORELL S.A. – 878.797,46 € (IVA inclós)

Comments are closed