Adquisició d'habitatges (FASE 4)

DATA DE PUBLICACIÓ: 11 NOVEMBRE 2010

La Presidenta del Consorci Riba en data 2 de novembre de 2010 va aprovar la resolució provisional del procediment obert per adquirir habitatges al terme municipal de Palma dels següents licitadors:

LICITADOR HABITATGE PROPOSTA ECONÒMICA
Mª Josefa Alarcón Infante Pagano nº25 A 3º Izda 51.600
Juan José Pascual Guijarro / Carmen Martínez Salguero Felipe II, 4ª, 1º-2ª 58.000
Francisco Campos Gómez / Dolores Maldonado Heredia / Francisco Campos Maldonado Castillo de Olite 2ª 3º Izda 52.000
Francisco, Juan Mariano, Antonio y Juan Manuel Arcos Martín / Francisco Arcos Peñalver Felipe II, 4B, 2º Izda 77.000
Anastasio Davi González Mohino Montealegre Castillo de Olite, 2º B, 3ºizda 77.000
Josefa Berga Cifre Cotlliure, 21-B, 1º derecha 68.000
Manuel Campos Gómez / Trinidad Martínez de la Iglesia Infante Pagano, 23-C, 3º derecha 51.000
Marta Padrós Dalmau / Mario Moreno Fresno Infante Pagano, 25, 2º izda 69.000

Comments are closed