L’Ajuntament de Palma, a través de l'entitat de Rehabilitació Integral de Barris (RIBA) en col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social, ha iniciat la realització d’un diagnòstic integral als barris de El Terreno. Es Jonquet, Cala Major, San Agustí, Son Armadans i Portopí (Ârea urbana Litoral de Ponent) La finalitat és conèixer i detectar les necessitats socials, econòmiques, mediambientals, tecnològiques, empresarials, urbanístiques i d’equipaments que presenta el teu barri. La realització d’un bon diagnòstic és l’element clau per a proposar, planificar, dissenyar i executar diferents actuacions i projectes que possibilitin millores als barris. Volem conèixer la teva visió i opinió de la barriada, quines són les teves propostes i aspectes a millorar. Hem obert una oficina d’informació i atenció al ciutadà a l’av. de Joan Miró, 43, tel. 871932513. Et convidem a participar mitjançant un petit qüestionari disponible a la nostra nova oficina, al nostre web: www.consorciriba.es i als locals de les entitats de la barriada.

>> Ves a l'explicació detallada de l'actuació

Sexe: Data de naixement*: (dd/mm/aaaa)
Barri*: Anys de residència en el barri*: Nacionalitat*:
Propietari Inquilí De pas
Carrer on resideixo*:

1.¿Per què vius en el Terreno?

Tradició familiar M'agrada el barri Bons col·legis A prop del centre
Amistats A prop del treball Espais verds Per obligació
Bons serveis Preu habitatge Tenc un negoci en el barri
Altres (especificau-los):

2.¿Com valoraries el barri?

Un dels millors de Palma Regular Malament Fatal

3. Que és el millor que té el barri?

4. I el pitjor?

5. Quins tipus de serveis manquen o són insuficients?

Socials Sanitaris Educatius Culturals Formatius
Laborals Lúdics Turístics Informàtics Deportius

Dels que has marcat, podries indicar-nos el tipus de serveis o activitats que proposaries?

6. Assenyala els 5 col·lectius que consideris més important atendre.

3a edat en risc (problemes de soletat, autonomia) Minories ètniques
Immigrants no integrats socialment Toxicòmans
Persones/Famílies d'ocupació il·legal Transeünts
Població analfabeta Discapacitats
Població no escolaritzada/absentisme escolar Població desocupada
Població juvenil amb falta de formació i/o ocupació Desigualtat per gènere
Analfabetisme informàtic Dependència

Altres (especificau-los):

7. Quines actuacions i/o activitats implantaries adreçades a aquesta població?

8. En quins aspectes milloraries el teu barri?

9. Coneixes alguna entitat que treballi per a millorar el teu barri?

No Quines?

¿Ets soci d'alguna?

No

               Quines?

10. T'agradaria tenir informació periòdica referent a les possibles millores al barri?

No Indiferent

GRÀCIES PER LA SEVA OPINIÓ!

Si vols afegir algun comentari, proposta o aclariment, pots fer-ho en aquest apartat.


Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.