ANUNCI: Convocatòria Mesa Contractació Obertura sobre "B"

CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ

PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES QUE RADIQUIN EN LA ZONA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DELS HABITATGES SOCIALS DEL CAMP REDÓ
Obertura sobre B (Documentació econòmica) dia 30/09/10 a les 9.30.
Lloc: Sala de Juntes del Consorcio RIBA
Pl. Santa Fe, 1 bajos (Palma)

Comments are closed