Urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05

EXP.SOL.DOT.OBRES-1-2009 FASE I
CONTRACTE D’OBRES DE DEMOLICIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS I URBANITZACIÓ DEL CARRER BROTAD AE/73-05 PERI de LA SOLEDAT FASE I
Resolució provisional aprovada per la Presidenta del Consorci el 23 de novembre de 2009
Adjudicatari provisional: MELCHOR MASCARÓ S.A.

Import adjudicació provisional: 757.584,01 € sense l’IVA.
878.797,45 € amb IVA inclós.

Data d’inserció en el Perfil del Contractant: 25/11/2009

Comments are closed