Contractació del servei d’assessoria jurídica laboral del Consorci Riba

1- El Contracte menor del servei d’assessoria jurídica laboral del Consorci Riba tendrà una durada d’un any, de dia 1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2014.

2- S’obre un termini per a la presentació d’ofertes, des del mateix dia de publicació en el perfil del Contractant del Consorci RIBA , fins dia  22 de novembre de 2013.

Documents adjunts:

Relació de serveis que s’han de cobrir en el contracte menor d’assessoria laboral.

Comments are closed