Adquisició d'habitatges (FASE 3)

Contracte; Adquisició d’ habitatges-3

DATA de publicació: 15 d’octubre de 2009.

Resolució de Presidenta de 1 d’ octubre de 2009

Adjudicataris i imports d’ adjudicació:

Sr.Alfredo Ripoll Rullan (D.N.I. 43034541-T) en representació de The Plaster Cramp, S.L. amb BIF B57209587; 85.937,00 €

Sra. Antonia Mestre Nadal, amb DNI 41390307J; 66.900,00 €.

Sra. Catalina Gelabert Vilanova, amb DNI 41100499M; 47.230,00 €.

Sra. M. del Pilar Martínez Jiménez, amb DNI 41391011G; 60.212,00 €.

Sra. M. del Carmen Mateos Membrives, amb DNI 43070711Z; 70.279,00 €.

Comments are closed