Adquisició d'habitatges (FASE 2)

Contracte: Adquisició d’habitatges-2

DATA de publicació: 16 de juny de 2009.

Resolució de Presidenta de 8 de juny de 2009.

Adjudicataris i imports d’ adjudicació:

Sra.Gemma Bayón Martín (D.N.I. 70.228.330-S): 90.300,00€

Sr. Jesús Antonio Angores Labra (D.N.I. 10.864.743-A): 58.000,00€

Sra. Mari Cruz, Antonia, Juan Antonio y José Díaz Torres (D.N.I. 74.474.454-V, 74.480.171-F, 41.383.797-N, i 74.489.365-R respectivamente) :67.000,00 €

Sr. Onofre Cortés Vaquer (D.N.I. 43.026.322-S) i Dª. Ramona Alonso Torrecillas (D.N.I. 21.986.384-V) 46.700,00€

Sra. Josefa i Antonia Conesa Hernandez (D.N.I. 43.003.623-V i 42.987.165-G): 49.000,00€

Sr. Ramón Bautista Fiol (D.N.I. 41.203.936-B) Dª Josefa Marí Bueno (D.N.I. 41.404.448-D): 58.800,00€

Comments are closed