Adquisició d'habitatges (FASE 1)

Resolució de Presidenta de 12 de marzo 2009.

Resolució de Junta Rectora de16 de marzo 2009.

ADJUDICATARIS I IMPORT D’ADJUDICACIÓ:

Sra. Esperança Tur Tur (DNI 41.149.159-C): 89.800,00 €

Sr. Vasile Corodenau (NIE X3439237-R): 90.700,00 €

Sra. Catalina Alemany Cifre (DNI 41.325.217-J): 66.500,00 €

Sr. Jorge Rovira Pedregas (DNI 43.084.117-B): 65.700,00 €

Sra. Francisca Alomar Coll, Sra. Esperanza Coll Florit i Sr. Juan Alomar Coll (amb DNI 41.404.730-S, 41.236.166-H i 41.383.100-M) respectivament: 113.000,00 €

Sra. Concepción Pérez Fernández (DNI 41.118.419): 65.000,00 €

Comments are closed