Recordatori de termini de licitació per a la contractació de les obres de demolició i dotació de serveis i urbanització del carrer Brotad AE/ 73-05 del PERI de la Soledat Fase I

Al BOIB núm 132 de data 10-09-2009, modificat al BOIB num.140 de data 24-09-2009, apareix publicat l’anunci de licitació per procedir a la contractació per a les obres de demolició i dotació de serveis i urbanitació del carrer Brotad, AE/ 73-05 del PERI de la Soledat, Fase I. Més informació[…] Continuar llegint


Estudi de necessitats expressades per entitats, serveis i població general del barri des Camp Redó

El Departament Social del Consorci RIBA ha realitzat un estudi sobre les “necessitats expressades per entitats, serveis i població general del barri des Camp Redó“. A través d’enquestes i entrevistes, l’estudi tracta d’avariguar les principals mancances del barri percebudes des dels diferents col·lectius, centrant-se especialment amb els de carcàter associatiu,[…] Continuar llegint